Podmiot ma możliwość zawarcia indywidualnej umowy z dowolnym przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w sytuacji, kiedy odpady pochodzą z:

  • nieruchomości nieobjętych gminny system gospodarowania odpadami zorganizowanym przez Miasto i Gminę Szczawnica,
  • nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa,
  • nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność (również ta związana z wynajmem i turystyką)
  • z terenów użytku publicznego.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej również świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych w ramach podpisanej umowy. W celu zawarcia umowy z MZGK należy wypełnić i złożyć wniosek (kliknij tutaj, aby pobrać wniosek). Po akceptacji wniosku, na podstawie danych w nim zawartych zostaje utworzona umowa (kliknij tutaj, aby zapoznać się z treścią umowy).

 

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (Wniosek_o_zawarcie_umowy_o_odbior_odpadow.pdf)Wnioseko zawarcie umowy o odbiór odpadów
Pobierz plik (U_odpady.pdf)Wzór umowyna odbiór odpadów komunalnych