Informacje o działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej

 

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mzgk.szczawnica.pl

Dane teleadresowe jednostki:

 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
  ul. Zawodzie 19c
  34-460 Szczawnica
 • tel./fax: 18 262 27 68
  kom.: 502 243 822
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /MZGK_Szczawnica/SkrytkaESP

Data publikacji strony internetowej: 2005-01-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-09

Strona internetowa MZGK jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie internetowej informacje w postaci załączników mogą nie być w pełni przystosowane do wersji dostępnej cyfrowo z powodów technicznych (skomplikowana i trudna do przetworzenia struktura pliku),
 • załączone dokumenty np. w postaci skanów zostały wytworzone i przekazane w takiej formie przez inne podmioty.

Zgodność ze standardami

Aby zapewnić, że nasza witryna internetowa była użyteczna i dostępna dla jak najszerszej grupy odwiedzających, twórcy i redaktorzy naszej witryny dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA.

Ułatwienia na stronie internetowej

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu (czarne tło, żółte litery)
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Olga Gumulak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 18 262 27 68

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem MZGK wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi jedno główne wejście, bezpośrednio z poziomu parkingu. Na drzwiach zamontowano dzwonek, służący do wezwania pracownika MZGK. Po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy z osobą niepełnosprawną zostaje ona odpowiednio obsłużona przez pracownika właściwego do załatwienia danej sprawy.

Wszystkie pomieszczenia biurowe, w których rozpatrywane są sprawy klientów znajdują się na parterze budynku. Istnieje więc możliwość dostępu do pomieszczeń dla osób na wózkach inwalidzkich lub z inną niepełnosprawnością ruchową, gdzie taka osoba może dotrzeć samodzielnie lub z niewielką pomocą pracownika MZGK. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanym dalej osobami uprawnionymi, następujące formy kontaktu:

SMS: 502 243 822
fax: 18 262 27 68
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dopuszcza się korzystanie z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

W przypadku chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osoby uprawnionej. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej
 • termin i godzinę w której zgłaszający zgłosi się do MZGK
 • wskazanie metody komunikowania się oraz podanie rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w MZGK
 • kontakt zwrotny do zgłaszającego w celu umożliwienia szybkiego kontaktu, gdyby nastąpił nagły brak możliwości realizacji świadczenia usługi.

Koordynatorzy dostępności w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej

 • Krzysztof Węglarz - Koordynator do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej
 • Olga Gumulak - Koordynator do spraw dostępności cyfrowej