• c
  • b
  • e

Witamy na stronie MZGK w Szczawnicy

Wodociąg i dostawa wody

dostarczanie

Tutaj znajdziesz informacje o dostarczaniu i jakości wody, możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej, harmonogramie odczytów wodomierzy oraz aktualnych taryfach

Czytaj więcej

Odpady komunalne

segregacja

Tutaj znajdziesz informacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, harmonogramy odbioru odpadów, sposoby postępowania z odpadami, działalność PSZOK itp.

Czytaj więcej

Zadania MZGK

oczyszczanie

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące realizacji zleconych zadań użyteczności publicznej wynikających ze statutu MZGK

 

Czytaj więcej

Pozostałe usługi

wywoz

Tutaj znajdziesz informacje o usługach świadczonych przez MZGK wraz z cennikiem, sposobie ich zamawiania oraz możliwości zakupu towarów

Czytaj więcej

Aktualności i ogłoszenia

  • 1
  • 2
Poprzedni Następny

KOMUNIKAT

10-07-2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego w Szczawnicy że w dniu 09.07.2024 r. wydał na podstawie sprawozdania z badań wody z dnia 09.07.2024 r. decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z ww. wodociągu.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 02.07.2024 r. wykazały przekroczenia parametru bakteriologicznego:

- ogólna liczba drobnoustrojów   w temperaturze (22±2) °C po ( 68 –±4)h -289 jtk/1ml

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana WYŁĄCZNIE po przegotowaniu.

Woda bez ograniczeń może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).

 

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Harmonogram odbioru odpadów 2024

07-12-2023

Informujemy, że jest już dostępny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na nowy 2024 rok (kliknij tutaj, aby przejść do harmonogramu). Kalendarze można odebrać również w siedzibie MZGK przy ul. Zawodzie 19c.

UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego

31-08-2022

Informujemy, że z dniem 01.09.2022 r. zmienia się numer rachunku bankowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Prosimy o dokonywanie wszelkich płatności na nowy rachunek bankowy:

PKO Bank Polski SA
20 1020 2892 0000 5502 0825 9303

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

27-12-2021

Informujemy, że zgodnie z decyzją nr KR.RZT.70.397.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17.12.2021 r. ulegają zmianie aktualne ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Bezpłatne przekazanie odpadów

04-05-2020

Informujemy o możliwości bezpłatnego przekazania przez MZGK określonych rodzajów odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. Więcej informacji w menu "Odpady", pozycja "Bezpłatne przekazanie odpadów".

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo BIP

Deklaracja dostępności

Cennik MZGK

Grafika przedstawiająca gotówkę

Do pobrania