Dane do płatności za faktury wystawione przez MZGK

Nazwa odbiorcy:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Zawodzie 19c, 34-460 Szczawnica

Nr rachunku: 55 8817 0000 0070 1053 2000 0010
Bank: Bank Spółdzielczy w Krościenku n/Dunajcem

 

W tytule płatności należy podać numer faktury i kontrahenta.

 

Dane do wystawiania faktur, których płatnikiem jest MZGK

Nabywca: Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica
NIP: 735 10 26 738

Odbiorca: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Zawodzie 19c, 34-460 Szczawnica

 

Na fakturze muszą znaleźć się dane zarówno Nabywcy jak i Odbiorcy. Dane Odbiorcy mogą być umieszczone np. „w uwagach”.