Dane do płatności za faktury wystawione przez MZGK

Nazwa odbiorcy:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Zawodzie 19c, 34-460 Szczawnica

Nr rachunku: 20 1020 2892 0000 5502 0825 9303
Bank: PKO Bank Polski SA

 

W tytule płatności należy podać numer faktury i kontrahenta.

 

Dane do wystawiania faktur, których płatnikiem jest MZGK

Nabywca: Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica
NIP: 735 10 26 738

Odbiorca: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Zawodzie 19c, 34-460 Szczawnica

 

Na fakturze muszą znaleźć się dane zarówno Nabywcy jak i Odbiorcy. Dane Odbiorcy mogą być umieszczone np. „w uwagach”.