• c
  • b
  • e

Witamy na stronie MZGK w Szczawnicy

Wodociąg i dostawa wody

dostarczanie

Tutaj znajdziesz informacje o dostarczaniu i jakości wody, możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej, harmonogramie odczytów wodomierzy oraz aktualnych taryfach

Czytaj więcej

Odpady komunalne

segregacja

Tutaj znajdziesz informacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, harmonogramy odbioru odpadów, sposoby postępowania z odpadami, działalność PSZOK itp.

Czytaj więcej

Zadania MZGK

oczyszczanie

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące realizacji zleconych zadań użyteczności publicznej wynikających ze statutu MZGK

 

Czytaj więcej

Pozostałe usługi

wywoz

Tutaj znajdziesz informacje o usługach świadczonych przez MZGK wraz z cennikiem, sposobie ich zamawiania oraz możliwości zakupu towarów

Czytaj więcej

Aktualności i ogłoszenia

  • 1
  • 2
Poprzedni Następny

Ogłoszenie o przetargu - odbiór odpadów komunalnych

21-11-2023

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy ogłasza przetarg na zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Strona postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-037c391f-879a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Dodatkowe zbiórki odpadów zmieszanych

24-07-2023

Informujemy, że w sezonie letnim odbywać się będą dodatkowe zbiórki odpadów zmieszanych (pozostałości po segregacji) na zgłoszenie i za dodatkową opłatą, w terminach 25.07, 8.08, 22.08 zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie MZGK. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Przyjmowanie odpadów do PSZOK

07-12-2022

W związku z dystrybucją węgla dla gospodarstw domowych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej informujemy, iż w okresie od grudnia 2022 do marca 2023 w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaworkach odpady przyjmowane będą tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostarczenia odpadów z pracownikiem PSZOK - tel.: 502 243 850.

Harmonogram odbioru odpadów 2023

07-12-2022

Informujemy, że jest już dostępny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na nowy 2023 rok (kliknij tutaj, aby przejść do harmonogramu). Kalendarze można odebrać również w siedzibie MZGK przy ul. Zawodzie 19c.

UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego

31-08-2022

Informujemy, że z dniem 01.09.2022 r. zmienia się numer rachunku bankowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Prosimy o dokonywanie wszelkich płatności na nowy rachunek bankowy:

PKO Bank Polski SA
20 1020 2892 0000 5502 0825 9303

Apel o oszczędzanie wody

03-06-2022

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Szczawnica,

w związku z utrzymującym się okresem suszy oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni, zwracamy się z prośbą o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z miejsko - gminnej sieci wodociągowej.

Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp.

Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji i dziękujemy za wyrozumiałość.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
Grzegorz Niezgoda

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

27-12-2021

Informujemy, że zgodnie z decyzją nr KR.RZT.70.397.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17.12.2021 r. ulegają zmianie aktualne ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Bezpłatne przekazanie odpadów

04-05-2020

Informujemy o możliwości bezpłatnego przekazania przez MZGK określonych rodzajów odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. Więcej informacji w menu "Odpady", pozycja "Bezpłatne przekazanie odpadów".

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo BIP

Deklaracja dostępności

Cennik MZGK

Grafika przedstawiająca gotówkę

Do pobrania