Ziemia

 

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. istnieje możliwość bezpłatnego przekazania przez MZGK określonych rodzajów odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby.

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu sprawdzenia dostępności danego rodzaju odpadu (ewentualnej rezerwacji) oraz uzgodnienia szczegółów przekazania. Odpady do odebrania z PSZOK w Jaworkach, transport we własnym zakresie. Tabela poniżej przedstawia dostępne rodzaje odpadów oraz dopuszczalne metody ich odzysku.

Dostępne rodzaje odpadów oraz dopuszczalne metody ich odzysku
Rodzaj odpadu
Dopuszczalne metody odzysku
  • Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  • Gruz ceglany
  • Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.
  • Odpadowa papa
Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji.
  • Gleba i ziemia, w tym kamienie
  • Urobek z pogłębiania
Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego

Więcej szczegółowych informacji, w tym warunki magazynowania oraz ilości odpadów możliwych do przyjęcia w ciągu roku lub sposób określenia tych ilości odnaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (kliknij tutaj, aby pobrać rozporządzenie).

 

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (Rozporządzenie odzysk odpadów.pdf)Rozporządzeniew sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku