Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Miasta i Gminy Szczawnica mogą zostawić wytwarzane przez siebie odpady komunalne w ramach uiszczanej do Urzędu Miasta i Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (aby móc korzystać z usług PSZOK, konieczne jest złożenie aktualnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Co można oddać do PSZOK

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica (kliknij tutaj, aby zobaczyć dokument) do PSZOK można oddać następujące rodzaje odpadów:

 • odzież i tekstylia (można oddać także do pojemników na odzież używaną, znajdujących się w kilku miejscach na terenie miasta i gminy),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • lampy fluorescencyjne,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane rozbiórkowe i remontowe,
 • zużyte opony,
 • chemikalia,
 • przeterminowane leki i odpady medyczne,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • wszystkie rodzaje odpadów segregowanych, w przypadku konieczności oddania ich poza ustalonym harmonogramem przyjmujemy wyłącznie z kodem.

Przyjęcie odpadów do PSZOK

Każdy mieszkaniec chcący oddać odpady do PSZOK powinien posiadać przy sobie numer karty z Urzędu Miasta i Gminy, w celu zweryfikowania możliwości bezpłatnego przekazania przez niego odpadów do PSZOK w oparciu o złożoną deklarację. Numer karty to 4-cyfrowy numer, który można znaleźć m.in. na nakazie zapłaty z Urzędu Miasta i Gminy lub na etykietach z kodami kreskowymi przyklejanymi na worki z odpadami - pierwsze 4 cyfry pod kodem kreskowym.

Wszystkie odpady dostarczane do PSZOK powinny być oddawane w sposób selektywny (oddzielnie - w sposób umożliwiający zważenia każdej frakcji z osobna). Przed przyjęciem odpadów, pracownik PSZOK dokonuje identyfikacji ich rodzaju, następnie przeprowadza ważenie odpadów, osobno dla każdej z przywiezionych frakcji. W związku z powyższym, niedozwolone jest oddawanie odpadów zmieszanych, nawet w przypadku, kiedy w ich skład wchodzą tylko i wyłącznie frakcje, które mogą być przyjęte przez PSZOK.

Limity odpadów

Zgodnie z Uchwałą nr LIV/397/2022 Rady Miejskiej w Szczawnicy (kliknij tutaj, aby zobaczyć dokument), został wprowadzony limit trzech rodzajów odpadów, które mogą zostać oddane w ramach opłaty uiszczonej do Urzędu Miasta i Gminy tj.:

 • odpady wielkogabarytowe - łącznie 100 kg na rok,
 • opony (z wyłączeniem opon samochodów ciężarowych i dostawczych) - łącznie 4 sztuki na rok,
 • odpady budowlane rozbiórkowe i remontowe - 2 m3 na rok.

Do PSZOK można oddać większą ilość wymienionych wyżej odpadów, jednak za odpady oddane powyżej rocznego limitu zostanie obciążony mieszkaniec zgodnie z obowiązującym cennikiem MZGK, dostępnym na stronie internetowej.

Gdzie znajduje się PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Jaworkach, w miejscu nieczynnego już obecnie składowiska odpadów. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00.

 

 

 

 

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z zasadami PSZOK i dostosowanie się do nich.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady tylko po wcześniejszym zweryfikowaniu i spisaniu danych nieruchomości, z której pochodzą (koniecznie należy posiadać przy sobie numer karty), zaś osoba przekazująca te odpady będzie odpowiedzialna za sprawne przeprowadzenie procesu ważenia odpadów, bez obarczania pracownika PSZOK dodatkowym zajęciem (problemy z zaklasyfikowaniem zmieszanych odpadu do konkretnych kodów, konieczność wcześniejszego rozsegregowania odpadów). Niedostosowanie się do wyżej wymienionych zasad skutkować będzie odmową przyjęcia odpadów.

 

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (uchwala_nr_459.pdf)Regulaminutrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica
Pobierz plik (Uchwala_nr_LIV_397_2022.pdf)Uchwałanr XXI/132/2020 Rady Miejskiej w Szczawnicy