Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (Regulamin_ucip.pdf)Regulaminutrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica
Pobierz plik (Uchwala_nr_132.pdf)Uchwaław sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Pobierz plik (Uchwala_nr_284_wzor_deklaracji.pdf)Uchwaław sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz plik (Uchwala_nr_285_odpady.pdf)Uchwaław sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Pobierz plik (Uchwała nr 119 odpady.pdf)Uchwaław sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty