Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (Regulamin.pdf)Regulaminutrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica
Pobierz plik (Uchwala_nr_284_wzor_deklaracji.pdf)Uchwaław sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz plik (Uchwala_nr_LIV_397_2022.pdf)Uchwaław sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Pobierz plik (Uchwała nr LIII 392 2022 odpady.pdf)Uchwaław sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty