Odpady nadające się do recyklingu

 

Segregacja odpadów to podział odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane. Oddzielenie składuje się materiały nadające się do powtórnego wykorzystania. Selektywna zbiórka umożliwia ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowisko oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych. Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne worków przeznaczonych do zbierania:

Kolor żółty - plastik i opakowania wielomateriałowe typu TETRA PAK

Kolor biały - opakowania typu PET

worek zolty bialy

 • Wrzucamy: opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, szamponach, mydłach w płynie, plastikowe opakowania po produktach spożywczych w tym po produktach mlecznych (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), duże folie opakowaniowe, worki foliowe, artykuły gospodarstwa domowego wykonane tylko z plastiku, plastikowe opakowania po owocach, doniczki, wiadra, miski, plastikowe pojemniki, inne plastikowe elementy, czysty styropian opakowaniowy ze sprzętu AGD, mebli, itp., opakowania typu TETRA PAK (kartonowo foliowe opakowania np. po mleku i sokach) itp.
 • Nie wrzucamy: artykułów wykonanych z połączeń tworzyw z innymi materiałami, opakowań po lekach, strzykawek, butelek po płynach chłodniczych, zabawek, sprzętu AGD i RTV, tworzyw sztucznych piankowych, styropianu budowlanego, opakowań po farbach, lakierach i olejach, części samochodowych itp.
 • Uwagi: nie wrzucaj opakowań zanieczyszczonych, z resztkami jedzenia, zgniataj butelki. Butelki plastikowe (po napojach) typu PET należy gromadzić w osobnym worku (kolor biały).

Kolor zielony - szkło

Zielony worek

 • Wrzucamy: szklane butelki i słoiki po napojach i żywności bez nakrętek, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach itp.
 • Nie wrzucamy: szkła okiennego, szkła żaroodpornego, szkła stołowego (np. porcelana, ceramika), doniczek, luster, stłuczki szklanej, zniczy z zawartością wosku, szkła kryształowego, szyb samochodowych, świetlówek, żarówek, reflektorów, opakowań po lekach itp.
 • Uwagi: nie tłucz szkła przed wrzuceniem do worka.

Kolor czerwony - metal i drobny złom

Czerwony worek

 • Wrzucamy: puszki aluminiowe po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (np. po konserwach, rybach), drobny złom żelazny i metali kolorowych, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików itp.
 • Nie wrzucamy: sprzętu AGD i RTV, pojemników po aerozolach, puszek po farbach, lakierach i olejach, zużytych baterii i akumulatorów itp.
 • Uwagi: zgniataj puszki aluminiowe.

Kolor niebieski - papier

Niebieski worek

 • Wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, katalogi, foldery, zeszyty, książki, torebki papierowe, papier pakowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania, ścinki drukarskie itp.
 • Nie wrzucamy: papieru powlekanego folią i kalką (np. kartonów po mleku i napojach), zabrudzonego lub tłustego papieru (np. z masła, margaryny), odpadów higienicznych, worków po nawozach, cemencie itp.
 • Uwagi: przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie elementy z innych tworzyw (metalowe, plastikowe itp.)

Kolor brązowy - odpady biodegradowalne

Brązowy worek

 • Wrzucamy: bioodpady kuchenne (resztki warzyw, owoców, pieczywa, obierki, fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj, opakowania ulegające biodegradacji itp.), odpady zielone (trawa, liście, gałęzie, trociny, zwiędłe rośliny, kwiaty, duże ilości owoców itp.)
 • Nie wrzucamy: resztek jedzenia w płynie i żywności przetworzonej, kości, mięsa, tłuszczów, odchodów zwierzęcych, piasku, kamieni, popiołu, żużlu itp.
 • Uwagi: osoby deklarujące posiadanie kompostownika nie mogą oddawać bioodpadów w czasie zbiórek odpadów.

Kolor przeźroczysty - popiół i żużel

Przeźroczysty worek

 • Wrzucamy: popiół i żużel pochodzący z gospodarstw domowych powstały w wyniku spalanie węgla, drzewa, brykietu.
 • Nie wrzucamy: ziemi, kamieni, gruzu.
 • Uwagi: nie należy wrzucać gorącego popiołu - grozi zniszczeniem lub osłabieniem szczelności worka.

Pozostałe odpady

Ze strumienia odpadów komunalnych należy także wydzielić i dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) następujące rodzaje odpadów:

 • odzież i tekstylia (można oddać także do pojemników na odzież używaną, znajdujących się w kilku miejscach na terenie miasta i gminy)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • lampy fluorescencyjne
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • odpady budowlane rozbiórkowe i remontowe
 • zużyte opony
 • chemikalia
 • przeterminowane leki i odpady medyczne
 • zużyte baterie i akumulatory

 

Tylko pozostałe, niewymienione wyżej odpady powinny trafiać do pojemników i worków jako odpady zmieszane niesegregowane.

 

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (segregacja_ulotka.pdf)Ulotka- jak prawidłowo segregować odpady