eco

 

Każdy mieszkaniec naszej gminy ma poniekąd wpływ na to, jak będą przedstawiać się opłaty za gospodarowanie odpadów w kolejnych latach oraz jak będzie funkcjonował sam system odbioru odpadów. Warto przy tym pamiętać, że od obecnych decyzji  i postawy każdego z nas zależeć będzie wygląd i jakość życia nas samych oraz przyszłych pokoleń. A oto niektóre z działań, jakie mieszkańcy mogą podjąć w celu obniżenia kosztów oraz usprawnienia systemu odbioru odpadów.

Zwiększ stopień segregacji odpadów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami segregacja jest obecnie obowiązkiem - nie ma już możliwości wyboru. Mimo to w pojemnikach i workach na śmieci zmieszane znajduje się bardzo dużo odpadów, których nie powinno tam być. Nie jest to wynikiem niewiedzy, ale raczej braku chęci ze strony wytwórcy odpadów. Nieprawidłowa segregacja odpadów, nie dość że przyczynia się do wzrostu aktualnych cen za śmieci, może skutkować nałożeniem dotkliwej kary finansowej na gminę, która nie osiągnie wyznaczonego przepisami prawa poziomu recyklingu.

Poprawnie znakuj odpady etykietkami z kodami kreskowymi

Na każdą frakcję odpadów jest odpowiedni worek i kod kreskowy. Każda deklaracja ma przypisany indywidualny numer. Nie należy pożyczać, ani wymieniać się etykietkami z innymi osobami, gdyż odebrane zostaną przypisane właścicielowi etykietki umieszczonej na worku, a nie właścicielowi odpadów. Nie przyklejaj kodu na odpady inne, niż jest to określone na etykietce z kodem. Zwracaj uwagę na to, czy pojemność pojemnika lub worka zgadza się z pojemnością zaznaczoną na etykietce.

Wystawiaj odpady zgodnie z harmonogramem, o odpowiedniej porze

Worki wystawione niezgodnie z harmonogramem lub zbyt późno nie są zabierane przez MZGK i zalegają przy drogach. Dodatkowy ich transport generuje wysokie koszty oraz zaburza pracę przy oczyszczaniu miasta.

Kompostuj odpady biodegradowalne

Kompostowanie pozwala zmniejszyć ilość oddawanych odpadów, obniża tym samym koszty i opłaty za śmieci, a przy okazji można zyskać pełnowartościowy nawóz organiczny - kompost.

Złóż deklarację zgodnie z prawdą

Rozliczaj się z faktycznej liczby osób zamieszkujących nieruchomość, nie ukrywaj faktu posiadania dodatkowego licznika wody, nie zaniżaj powierzchni nieruchomości. Deklarując kompostownik nie oddawaj żadnych odpadów, które nadają się do kompostowania. Wszelkie próby oszukania systemu generują tylko dodatkowe koszty, za które płacimy wszyscy.

Produkuj mniej odpadów

Ogranicz używania w codziennym życiu materiałów, przedmiotów, produktów, które w krótkim czasie staną się odpadem, a korzystaj z przedmiotów wielokrotnego użytku, służących jak najdłużej (torby materiałowe, woreczki na żywność, butelki szklane zamiast plastikowych, pudełka na żywność wielokrotnego użytku).

Nie wyrzucaj wszystkiego od razu do śmieci

Ponownie wykorzystuj odpady. Coś, co w danej chwili wydaje się być bezużyteczne, może wcale takie nie jest. Coś, co teraz jest odpadem, dzięki twojej wyobraźni i zaangażowaniu może stać się funkcjonalnym przedmiotem (słoik – pojemnikiem na kredki, stara zasłona – materiałem, z którego zrobisz woreczki na zakupy, nieużywane poszewki - ściereczkami do wycierania kurzu). Rzeczy nam już niepotrzebne, a nadające się jeszcze do użytku, jak np. ubrania czy meble, można oddać potrzebującym lub sprzedać za przysłowiową „złotówkę”.