Kran z kapiącą do szklanki wodą

 

Woda z wodociągów podlega regularnym i szczegółowym kontrolom. Spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia, dlatego jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Jakość analizowana jest osobno dla każdego wodociągu, a przekroczenie parametrów wymaga każdorazowo oszacowania ryzyka potencjalnych zagrożeń dla zdrowia konsumentów.
Jeżeli z badania wynika niezgodność jakości wody z wymaganiami wyżej wymienionego rozporządzenia Państwowa Inspekcja Sanitarna może dopuścić wodę warunkowo (na przykład po jej przegotowaniu). Przekroczenia dozwolonych norm substancji nie mogą zdarzać się często, zaś w przypadku ich wystąpienia MZGK zobowiązany jest do poinformwania odbiorców wody. Jeśli woda stanowi zagrożenie dla zdrowia, Sanepid może wstrzymać jej dostawy.
W załącznikach znajdują się aktualne sprawozdania z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.