Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej świadczy usługę dostawy wody samochodem specjalistycznym. Jeden transport to maksymalnie 4m3 wody. Po wykonaniu usługi zostaje naliczone obciążenie zgodnie z obowiązującym cennikiem MZGK (transport wody + ilość wody w m3). Zamówienie usługi można złożyć osobiście w siedzibie MZGK lub telefonicznie.