Kran z kapiącą do szklanki wodą

 

Woda z wodociągów podlega regularnym i szczegółowym kontrolom. Spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia, dlatego jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Jakość analizowana jest osobno dla każdego wodociągu, a przekroczenie parametrów wymaga każdorazowo oszacowania ryzyka potencjalnych zagrożeń dla zdrowia konsumentów.
Jeżeli z badania wynika niezgodność jakości wody z wymaganiami wyżej wymienionego rozporządzenia Państwowa Inspekcja Sanitarna może dopuścić wodę warunkowo (na przykład po jej przegotowaniu). Przekroczenia dozwolonych norm substancji nie mogą zdarzać się często, zaś w przypadku ich wystąpienia MZGK zobowiązany jest do poinformwania odbiorców wody. Jeśli woda stanowi zagrożenie dla zdrowia, Sanepid może wstrzymać jej dostawy.
W załącznikach znajdują się aktualne sprawozdania z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dokonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu.

 

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (SB_43582_04_2022 Stacja Uzdatniania Wody.pdf)Badania nr SB/43582/04/2022z dnia 21.04.2022 r. SUW Czarna Woda
Pobierz plik (decyzja 21U-2022.pdf)Decyzja nr 21 U/2022 z dnia 28.04.2022 r. stwierdzająca wygaśnięcie decyzji o warunkowej przydatkości wody
Pobierz plik (JAWORKI.pdf)Ocena jakości wody za rok 2021 dla wodociągu publicznegoJaworki
Pobierz plik (SZCZAWNICA.pdf)Ocena jakości wody za rok 2021 dla wodociągu publicznegoSzczawnica
Pobierz plik (Jaworki.pdf)Sprawozdanie z badań II 2022SUW Czarna Woda
Pobierz plik (Szczawncia.pdf)Sprawozdanie z badań II 2022SUW Połoniny