Pojemniki, worki na odpady, kompostowniki

Pojemniki, worki na odpady, kompostowniki
Nazwa towaru/usługi J.m. Cena brutto [zł]
Wywóz nieczystości stałych 120 (Z2) L 39,80
Wywóz nieczystości stałych 240 (Z3) L 79,60
Wywóz nieczystości stałych 660 (Z4) L 218,90
Wywóz nieczystości stałych 770 (Z5) L 255,38
Wywóz nieczystości stałych 1100 (Z6) L 364,83
Wywóz nieczystości stałych 440 (Z7) L 145,93
Worek na odpady zmieszane 120l (wraz z wywozem) szt. 39,80
Worek na plastik 120l (wraz z wywozem) szt. 8,70
Worek na popiół 60l (wraz z wywozem) szt. 30,36
Worek na odpady biodegradowalne 60l (wraz z wywozem) szt. 30,36
Worek na metal 80l, papier 80l, PET 120l, szkło 60l (wraz z wywozem) szt. 6,21
Pojemnik na odpady 120l szt. 140,00
Pojemnik na odpady 240l szt. 210,00
Termo kompostownik czarny 470l szt. 150,00
Termo kompostownik czarny 650l szt. 200,00
Termo kompostownik czarny 800l szt. 200,00
Aktywator kompostu 1,5 kg szt. 18,00

 

Zaopatrzenie w wodę, usługi związane z wodociągiem

Zaopatrzenie w wodę, usługi związane z wodociągiem
Nazwa towaru/usługi J.m. Cena brutto [zł]
Opłata za pobór wody m3 6,93
Opłata stała abonamentowa (zaopatrzenie w wodę klientów indywidualnych) mc 5,46
Opłata stała abonamentowa (zaopatrzenie w wodę przedsiębiorców) mc 10,91
Wydanie warunków podłączenia wodociągowego usługa bezpłatne
Odbiór podłączenia wodociągowego usługa bezpłatne
Montaż/demontaż wodomierza usługa 50,00
Montaż podlicznika do celów gospodarczych usługa 350,00 - 1 000,00
Dostawa wody - transport usługa 75,00 (weekendy i święta - 100,00)
Trasowanie wodociągu godz. 350,00
Korelacja wodociągu godz. 100,00
Zerwanie plomby (z powiadomieniem) usługa 70,00
Wymiana uszkodzonego wodomierza (z winy odbiorcy) usługa 350,00 - 1 000,00
Zerwanie plomby (bez powiadomienia) usługa 300,00
Wymiana wodomierza na żądanie odbiorcy usługa 300,00 - 1 000,00
Kara za nielegalny pobór wody usługa 300,00 - 5 000,00

 

Wulkanizacja

Wulkanizacja
Nazwa towaru/usługi J.m.

Cena brutto [zł]

Zdjęcie koła - opona: do 19,5" / od 20" do 24'' / od 25" szt. 17,00/22,00/33,00
Założenie koła - opona: do 19,5" / od 20" do 24'' / od 25" szt. 17,00/22,00/33,00
Demontaż opony - opona: do 19,5" / od 20" do 24'' / od 25" szt. 18,00/22,00/33,00
Montaż opony - opona: do 19,5" / od 20" do 24'' / od 25" szt. 18,00/22,00/33,00
Pozostawienie zużytych opon (po wykonaniu usługi demontażu) szt. 10,00 - 15,00
Wulkanizacja dętki szt. do 30,00
Wulkanizacja opony na zimno szt. do 40,00
Wulkanizacja na zimno bez zdejmowania (szydłem, mała dziura) szt. 20,00

 

Pozostałe usługi

Pozostałe usługi
Nazwa towaru/usługi J.m. Cena brutto [zł]
Wywóz nieczystości płynnych ze zrzutem na oczyszczalni m3 50,00
Usługa koparko-ładowarką z młotem godz. 180,00
Usługa koparko-ładowarką godz. 140,00
Usługa minikoparką gąsienicową godz. 110,00
Usługa ciągnikiem godz. 160,00
Usługa zagęszczarką godz. 70,00
Usługa zamiatarką godz. 280,00
Usługa rębakiem godz. 140,00
Usługa podnośnikiem koszowym (zwyżka) godz. 200,00
Usługa kamerą inspekcyjną godz. 150,00
Odśnieżanie dojazdu do posesji godz. 250,00
Zmywanie ulic usługa 324,00
Koszenie trawy kosiarką godz. 75,60
Koszenie mechaniczne kosiarką bijakową godz. 200,00
Strzyżenie żywopłotu godz. 64,80
Zakuwanie węża hydraulicznego usługa wycena na miejscu
Piaskowanie elementów metalowych godz. 246,00
Podstawienie kontenera usługa 200,00

 

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej przyjmuje odpady według kodów odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Cena za odpady uzależniona jest od ich specyfiki. W celu zmniejszenia kosztów zaleca się gromadzenie i oddawanie odpadów w sposób selektywny.

 

Odpady komunalne podstawowe

Odpady komunalne podstawowe
Kod odpadu Nazwa Charakterystyka J.m.

Cena brutto

[zł]

20 03 01     Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Wszelkie odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów (firmy, przedsiębiorstwa, instytucje), których charakter i skład jest podobny do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

tona

_____

m3

1 442,40

_____

331,67

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji Bioodpady kuchenne (resztki warzyw, owoców, pieczywa, obierki, fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj, opakowania ulegające biodegradacji itp.), odpady zielone (trawa, liście, gałęzie, trociny, zwiędłe rośliny, kwiaty, duże ilości owoców itp.) tona 1 418
ex 20 01 99 Popiół Popiół i żużel pochodzący z gospodarstw domowych powstały w wyniku spalanie węgla, drzewa, brykietu. tona 1 356
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe Odpady komunalne, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemników i worków na odpady zmieszane np. meble, łóżka, materace, stolarka budowlana (bez wkładów okiennych), meble ogrodowe, wyposażenie mieszkania (np. żyrandole, abażury, obrazy, wykładziny, dywany, rolety, żaluzje, wózki dziecięce, wanny, muszle klozetowe, umywalki, kabiny prysznicowe miski) itp. tona 1 858

15 01 02

Tworzywa sztuczne (PLASTIK) Opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, plastikowe opakowania po produktach spożywczych w tym po produktach mlecznych (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), folie opakowaniowe, worki foliowe, artykuły gospodarstwa domowego wykonane tylko z plastiku, plastikowe opakowania po owocach, doniczki, wiadra, miski, plastikowe pojemniki, inne plastikowe elementy, opakowania typu TETRA PAK (kartonowo foliowe opakowania np. po mleku i sokach) itp. tona 1 169,04
ex 15 01 02 Tworzywa sztuczne (PET) Tylko i wyłącznie puste butelki plastikowe typu PET (np. butelki po napojach). tona 931,44

15 01 07

Szkło Szklane butelki i słoiki po napojach i żywności bez nakrętek, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach itp. tona 253,90
15 01 01 Papier i tektura Opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, katalogi, foldery, zeszyty, książki, torebki papierowe, papier pakowy, kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania, ścinki drukarskie itp. tona 931,44
16 01 03 Zużyte opony Zużyte opony samochodów osobowych, ciężarowych, sprzętów rolniczych, innych pojazdów (rowery, motocykle) tona 930,45

 

 

Odpady remontowo-budowlane

Odpady remontowo-budowlane
Kod odpadu Nazwa Charakterystyka J.m. Cena brutto [zł]

17 01 01

17 01 02

Gruz czysty Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany. Nie dopuszcza się zanieczyszczeń innymi odpadami. tona 90,50
17 01 07 Gruz zmieszany Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia. Oprócz gruzu ceglanego i betonowego, odpady mogą zawierać: ceramikę (terakota, glazura, inne płytki ceramiczne), elementy armatury, siatkę montażowa z klejem i kawałkami tynku, kawałki płyt gipsowo-kartonowych. tona 890,00
17 09 04 Zmieszane odpady budowlano-remontowe Oprócz elementów dopuszczonych w przypadku gruzu zmieszanego, odpady mogą zawierać: elementy futryn, drzwi i okien, tynki, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, okleiny, folie, drewno, plastik (wiaderka po cemencie, klejach i farbach), panele, metal, kable, papier (worki po materiałach budowlanych), tekturę, wykładziny, szyby, materiały izolacyjne (wełna mineralna i szklana, styropian, pianka montażowa)

tona

______

m3

1 804

______

281,85

 

Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Kod odpadu Nazwa Charakterystyka J.m. Cena brutto [zł]

16 02 11*

16 02 13*

16 02 14

16 02 16

20 01 21

20 01 23*

20 01 35*

20 01 36

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Sprzęt komputerowy, biurowy, przemysłowy, elektronarzędzia, AGD, RTV, lampy i świetlówki, kartridże, tonery, różnego typu urządzenia, których działanie wymaga zasilania prądem elektrycznym itp. Oddawany sprzęt powinien być kompletny. Urządzenia niekompletne, rozebrane na części nie będą przyjmowane. tona 539,40

 

Cennik zatwierdzony przez Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Data ostatniej aktualizacji cennika: 19.01.2024 r.