Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (Formularz_dla_nowych_kontrahentow.pdf)Formularz dla nowych kontrahentówWypełniają kontrahenci, którzy po raz pierwszy korzystają z usług MZGK lub zakupują towary. Nie dotyczy osób i podmiotów zawierających umowę na dostawę wody, wywóz nieczystości stałych lub płynnych.
Pobierz plik (Oswiadczenie_e-faktury.pdf)Oświadczenie o przesyłaniu faktur drogą elektronicznąNależy wypełnić w przypadku chęci otrzymywania faktur drogą elektroniczną.
Pobierz plik (Protokol_z_odczytu_wodomierzy.pdf)Protokół z odczytu wodomierzyProtokół z odczytu wodomierza/y, wypełniany w związku z przekazaniem lub przejęciem nieruchomości przez inną osobę/podmiot. Protokół wypełniają dwie strony.
Pobierz plik (Wniosek_o_aktualizacje_danych.pdf)Wniosek o aktualizację danychWypełnia kontrahent w przypadu konieczności zmiany swoich danych osobowych posiadanych przez MZGK na nowe, aktualne (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, dane kontaktowe)
Pobierz plik (Wniosek_o_odbior_przylacza_lub_sieci_wodociagowej.pdf)Wniosek o odbiór przyłącza lub sieci wodociągowejWypełnia inwestor wykonujący przyłączenie do sieci wodociągowej, przed zasypaniem wykopu.
Pobierz plik (Wniosek_o_rozwiazanie_umowy_woda.pdf)Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodęWniosek wypełniany w celu rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę.
Pobierz plik (Wniosek o wydanie warunkow przyłączenia do sieci.pdf)Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowejWniosek wypełniany w przypadku w przypadku chęci przyłączania nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej.
Pobierz plik (Wniosek_wydanie_warunkow.docx)Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej - wer. edytowalnaWniosek wypełniany w przypadku w przypadku chęci przyłączania nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej.
Pobierz plik (Wniosek_o_zawarcie_umowy_o_odbior_odpadow.pdf)Wniosek o zawarcie umowy o odbiór odpadówWniosek o zawarcie umowy o odbiór odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej (dotyczy tylko i wyłącznie podmiotów, które nie są objęte gminnym systemem naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami).
Pobierz plik (Wniosek o zawarcie umowy o opróżnianie zbiornika bezodpływowego.1.docx)Wniosek o zawarcie umowy o opróżnianie zbiornika bezodpływowegoDla kontrahentów chcących zawrzeć z MZGK umowę o opróżnianie zbiornika bezodpływowego. Umowa zawierana jest jednorazowo przed pierwszym wykonaniem usługi.
Pobierz plik (Wniosek_o_zawarcie_umowy_o_zaopatrzenie_w_wode.pdf)Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodęUmowę należy zawrzeć w przypadku wybudowania nowego przyłącza wodociągowego do nieruchomości, nabycia, zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dot. nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej.
Pobierz plik (Wniosek_zawarcie_umowy_woda.docx)Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę - wer. edytowalnaUmowę należy zawrzeć w przypadku wybudowania nowego przyłącza wodociągowego do nieruchomości, nabycia, zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dot. nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej.
Pobierz plik (Wypowiedzenie_umowy.pdf)Wypowiedzenie umowyWypełnia kontrahent posiadający zawartą z MZGK umowę, celem jej rozwiązania. Nie dotyczy umowy o zaopatrzenie w wodę (osobny wniosek).
Pobierz plik (Zlecenie_wykonania_uslugi.pdf)Zlecenie wykonania usługiWypełnia kontrahent w przypadku chęci skorzystania z usługi świadczonej przez MZGK (np. koszenie, odśnieżanie, usługa sprzętem).