Dyrektor MZGK
mgr inż. Józefa Kanclerska

 


Główny Księgowy
mgr Katarzyna Czaja