Po spełnieniu wymagań prawnych Inwestor może przystąpić do wykonania przyłączenia wodociągowego.

  1. Należy zgłosić pisemnie/telefonicznie zamiar realizacji przyłącza do MZGK w Szczawnicy. Inwestor wykonuje instalacje wewnętrzne i przyłączenie do sieci wodociągowej na własny koszt.
  2. Wykonywane przyłącze należy pisemnie zgłosić w siedzibie MZGK - wniosek o odbiór przyłącza lub sieci wodociągowej (kliknij tutaj, aby pobrać wniosek), przed zasypaniem wykopu.
  3. Należy uzgodnić termin instalacji wodomierza głównego oraz włączenia przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej (tzw. wcinka). Montaż wodomierza i wykonanie wcinki wykonywane jest przez pracownika MZGK. Montaż jest bezpłatny. Wodomierz główny wraz z zaworami przy wodomierzu jest własnością MZGK.
  4. Odbioru dokonuje komisja MZGK w Szczawnicy w obecności Inwestora i/lub Wykonawcy robót oraz spisuje protokół odbioru końcowego.
  5. W uzasadnionych przypadkach Zakład może wymagać od inwestora przedstawienia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
  6. W przypadku zasypania wykopu przed odbiorem technicznym wykonanym przez komisję MZGK odbiór przyłącza wodociągowego odbywa się na koszt Inwestora poprzez inspekcję kamerą TV według cennika usług.

 

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (Wniosek_o_odbior_przylacza_lub_sieci_wodociagowej.pdf)Wnioseko odbiór przyłącza lub sieci wodociągowej