Zgodnie z decyzją nr KR.RZT.70.397.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17.12.2021 r. aktualne ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta i Gminy Szczawnica przedstawiają się następująco:

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Szczawnica na okres 3 lat

Grupa taryfowa

Rodzaj opłat

Cena dotychczasowa

do 30.12.2021 r.

Cena w I roku obowiązywania taryfy

31.12.2021 r. – 30.12.2022 r.

Cena w II roku obowiązywania taryfy

31.12.2022 r. – 30.12.2023 r.

Cena w III roku obowiązywania taryfy

31.12.2023 r. – 30.12.2024 r.

netto

z VAT

netto

z VAT

netto

z VAT

netto

z VAT

WSg1 (zaopatrzenie w wodę przedsiębiorców)

Cena za 1m3 wody [zł/m3]

5,63

6,08

6,20

6,70

6,42

6,93

6,42

6,93

Stawka opłaty abonamentowej [zł/odbiorca/okr. rozl.- jedno miesięczny]

9,97

10,77

10,10

10,91

10,19

11,01

10,25

11,07

WSg2 (zaopatrzenie w wodę klientów indywidualnych)

Cena za 1m3 wody [zł/m3]

5,63

6,08

6,20

6,70

6,42

6,93

6,42

6,93

Stawka opłaty abonamentowej [zł/odbiorca/okr. rozl. - dwumiesięczny]

9,98

10,78

10,10

10,91

10,19

11,01

10,25

11,07

 

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (KR_RZT_70_397_2021.pdf)DecyzjaKR.RZT.70.397.2021