• c
  • b
  • e

Witamy na stronie MZGK w Szczawnicy

Wodociąg i dostawa wody

dostarczanie

Tutaj znajdziesz informacje o dostarczaniu i jakości wody, możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej, harmonogramie odczytów wodomierzy oraz aktualnych taryfach

Czytaj więcej

Odpady komunalne

segregacja

Tutaj znajdziesz informacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, harmonogramy odbioru odpadów, sposoby postępowania z odpadami, działalność PSZOK itp.

Czytaj więcej

Zadania MZGK

oczyszczanie

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące realizacji zleconych zadań użyteczności publicznej wynikających ze statutu MZGK

 

Czytaj więcej

Pozostałe usługi

wywoz

Tutaj znajdziesz informacje o usługach świadczonych przez MZGK wraz z cennikiem, sposobie ich zamawiania oraz możliwości zakupu towarów

Czytaj więcej

Aktualności i ogłoszenia

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

27-12-2021

Informujemy, że zgodnie z decyzją nr KR.RZT.70.397.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17.12.2021 r. ulegają zmianie aktualne ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

24 grudnia MZGK nieczynny

16-12-2021

Uprzejmie informujemy, że w piątek 24 grudnia (Wigilia Bożego Narodzenia) biuro MZGK oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą nieczynne. 

Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy ponownie po Świętach - od poniedziałku 27 grudnia.

Harmonogram odbioru odpadów 2022

07-12-2021

Informujemy, że jest już dostępny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na nowy 2022 rok (kliknij tutaj, aby przejść do harmonogramu). Kalendarze można odebrać również w siedzibie MZGK przy ul. Zawodzie 19c.

Ogłoszenie o przetargu - dostawa oleju napędowego

06-12-2021

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy ogłasza przetarg na sukcesywną dostawę oleju napędowego na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy w roku 2022.

Strona postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1696d89c-b222-4839-a8f8-463dd1f6daf9

Ogłoszenie o przetargu - odbiór odpadów komunalnych

26-11-2021

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy ogłasza przetarg na zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Strona postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a264eece-0ded-41cc-9ace-590197e37ac9

UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego

31-08-2021

Informujemy, że z dniem 01.09.2021 r. zmienia się numer rachunku bankowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Prosimy o dokonywanie wszelkich płatności na nowy rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Krościenku n/Dunajcem
55 8817 0000 0070 1053 2000 0010

Dodatkowe zbiórki odpadów zmieszanych

12-07-2021

Informujemy o dodatkowych zbiórkach odpadów zmieszanych (pozostałości po segregacji) w sezonie letnim (lipiec i sierpień). Zbiórki te odbywać się będą co dwa tygodnie we wtorki tj. 13.07, 27.07, 10.08 oraz 24.08 i obejmować będą teren całego miasta i gminy Szczawnica. Odpady odbierane będą tylko po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (18 262 27 68, 502 243 822) lub mailowym (mzgk@szczawnica.pl) co najmniej jeden dzień przed planowaną zbiórką.

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021

05-05-2021

Od 1 kwietnia bieżącego roku Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Informacja o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

31-03-2021

Informujemy, że od dnia 01.04.2021 roku ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości, których właściciele zawarli z MZGK umowę na odbiór odpadów komunalnych:

- odpady zmieszane (niesegregowane) – 996,60 zł za tonę (249,15 zł za m3)

Stawki za odpady segregowane nie ulegają zmianie.

Wydawanie worków na odpady segregowane

04-11-2020

Od 05.11.2020 r. worki na odpady segregowane wydawane będą w godzinach od 8.00 do 14.00. Istnieje możliwość przygotowania worków do odbioru, jeśli wcześniej zostanie złożone zamówienie telefoniczne pod numerem telefonu 18 262 27 68 lub 502 243 822.

Kasa MZGK czynna

15-05-2020

Od 18.05.2020 r. ponownie będzie można korzystać z obsługi w kasie MZGK. Kasa będzie czynna w godzinach od 8:00 do 14:00, dostęp do kasy od zewnętrznej strony budynku (przez okno). Przy okienku będzie mogła przebywać jedna osoba. W przypadku większej ilości osób prosimy o zachowanie obowiązujących odstępów.

Bezpłatne przekazanie odpadów

04-05-2020

Informujemy o możliwości bezpłatnego przekazania przez MZGK określonych rodzajów odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. Więcej informacji w menu "Odpady", pozycja "Bezpłatne przekazanie odpadów".

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo BIP

Deklaracja dostępności

Cennik MZGK

Grafika przedstawiająca gotówkę

Do pobrania