Drukuj

Zgodnie ze Statusem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej podstawowym celem Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Szczawnica w zakresie:

Do zadań Zakładu należy w szczególności:

Szczegóły związane z powierzeniem wykonania zadań w zakresie utrzymanie zieleni miejskiej, zimowego utrzymania dróg oraz letniego oczyszczania Miasta i Gminy Szczawnica przekazywane są w bieżących Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica. Zarządzenia te publikowane są m.in. na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica (kliknij tutaj, aby przejść do strony BIP UMiG).