Drukuj

Wodomierz

 

Odczyty wodomierzy dokonywane są z podziałem na trasy, zgodnie z następującym harmonogramem:

Trasy odczytowe i terminy odczytów wodomierzy
Obszar Obiekty zaliczone do trasy Terminy odczytów
Trasa nr I odbiorcy indywidualni, ulice: Główna, Słoneczna, Widok, Pienińska, Wygon, Pod Sadami, Flisacka, Nad Grajcarkiem

od 1 do 12 dnia miesiąca I, III, V, VII, IX, XI

Trasa nr II odbiorcy indywidualni, ulice: Ogrodowa, Kwiatowa, Park Dolny, Park Górny, Połoniny, Skotnicka, Zdrojowa, Zielona, Jana Wiktora, Kowalczyk, Al. 1-go Maja, Al. Parkowa, Języki, Kwiatowa

od 13 do 25 dnia miesiąca I, III, V, VII, IX, XI

Trasa nr III odbiorcy indywidualni, ulice: Maćka zza Ławy, Brzeg, Szlachtowska, Sopotnicka, Kunie, Staszowa, Słona Młaka

od 1 do 12 dnia miesiąca II, IV, VI, VIII, X, XII

Trasa nr III odbiorcy indywidualni, ulice: Szalaya, Św. Krzyża, Zawodzie, Samorody, Os. Dwudziestolecia, Os. Połoniny

od 13 do 25 dnia miesiąca II, IV, VI, VIII, X, XII

Trasa nr V instytucje, przedsiębiorcy z terenu Miasta i Gminy Szczawnica od 26 do ostatniego dnia każdego miesiąca
Trasa "Jaworki" odbiorcy indywidualni, wszystkie ulice w miejscowości Jaworki

od 13 do 25 dnia miesiąca II, IV, VI, VIII, X, XII

Zgodnie z "Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" oraz umową zawartą z MZGK użytkownik lokalu jest zobowiązany do udostępnienia lokalu w celu dokonywania odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany wodomierzy.
W sytuacji, kiedy pracownik odczytujący wodomierze nie będzie w stanie dokonać odczytu licznika z powodu braku dostępu do wodomierza (np. nieobecność w domu) należy w jak najszybszym czasie skontaktować się telefonicznie w celu podania stanu wodomierza lub terminu, w którym możliwe będzie dokonanie odczytu: