Drukuj

Odpady nadające się do recyklingu

 

Segregacja odpadów to podział odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane. Oddzielenie składuje się materiały nadające się do powtórnego wykorzystania. Selektywna zbiórka umożliwia ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowisko oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych. Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne worków przeznaczonych do zbierania:

Kolor żółty - plastik i opakowania wielomateriałowe typu TETRA PAK

Kolor biały - opakowania typu PET

worek zolty bialy

Kolor zielony - szkło

Zielony worek

Kolor czerwony - metal i drobny złom

Czerwony worek

Kolor niebieski - papier

Niebieski worek

Kolor brązowy - odpady biodegradowalne

Brązowy worek

Kolor przeźroczysty - popiół i żużel

Przeźroczysty worek

Pozostałe odpady

Ze strumienia odpadów komunalnych należy także wydzielić i dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) następujące rodzaje odpadów:

 

Tylko pozostałe, niewymienione wyżej odpady powinny trafiać do pojemników i worków jako odpady zmieszane niesegregowane.

 

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (segregacja_ulotka.pdf)Ulotka- jak prawidłowo segregować odpady