Drukuj

Siedziba MZGK

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Do podstawowych zadań MZGK należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę, utrzymanie czystości ulic, chodników, dróg gminnych, zieleni miejskiej oraz obiektów użyteczności publicznej, gospodarka odpadami komunalnymi.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej został powołany jako Zakład Budżetowy 1 sierpnia 1997 roku Uchwałą nr 263/XXXVIII/97 Rady Miasta Szczawnica z dnia 30 czerwca 1997 roku. Wtedy taż ustanowiono Statut Zakładu, który później uległ nieznacznej zmianie.

Głównym przedmiotem działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej jest:

Ponadto Zakład świadczy usługi w zakresie:

 

Informacje o działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej