Kran z kapiącą do szklanki wodą

 

Woda z wodociągów podlega regularnym i szczegółowym kontrolom. Spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia, dlatego jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Jakość analizowana jest osobno dla każdego wodociągu, a przekroczenie parametrów wymaga każdorazowo oszacowania ryzyka potencjalnych zagrożeń dla zdrowia konsumentów.
Jeżeli z badania wynika niezgodność jakości wody z wymaganiami wyżej wymienionego rozporządzenia Państwowa Inspekcja Sanitarna może dopuścić wodę warunkowo (na przykład po jej przegotowaniu). Przekroczenia dozwolonych norm substancji nie mogą zdarzać się często, zaś w przypadku ich wystąpienia MZGK zobowiązany jest do poinformwania odbiorców wody. Jeśli woda stanowi zagrożenie dla zdrowia, Sanepid może wstrzymać jej dostawy.
W załącznikach znajdują się aktualne sprawozdania z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dokonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu.

 

Decyzja 106/2021 Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu z dnia 17.08.2021 r. 

(kliknij, aby zobaczyć decyzję)

 

 

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (sprawozdania.pdf)Badanie podstawowe jakości wodySUW Czarna Woda i Połoniny
Pobierz plik (czarna_woda.pdf)Badanie rozszerzone jakości wodySUW Czarna Woda
Pobierz plik (poloniny.pdf)Badanie rozszerzone jakości wodySUW Połoniny