Zgodnie z decyzją nr KR.RET.070.93.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.05.2018 r. aktualne ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta i Gminy Szczawnica obowiązują od VII 2018 r. do VII 2021 r. i przedstawiają się następująco:

 

Zaopatrzenie w wodę przedsiębiorców

Wyszczególnienie Cena netto w okresie od VII 2018 do VI 2019 Cena netto w okresie od VII 2019 do VI 2020 Cena netto w okresie od VII 2020 do VI 2021
m3 dostarczonej wody zł/mc 5,63 5,63 5,63
opłata stała abonamentowa zł/mc 9,55 9,75 9,97

 

Zaopatrzenie w wodę klientów indywidualnych

Wyszczególnienie Cena netto w okresie od VII 2018 do VI 2019 Cena netto w okresie od VII 2019 do VI 2020 Cena netto w okresie od VII 2020 do VI 2021
m3 dostarczonej wody zł/mc 5,63 5,63 5,63
opłata stała abonamentowa zł/mc 4,78 4,88 4,99

 

 

 

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (decyzja.pdf)KR.RET.070.93.2018Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.05.2018 r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Szczawnica