Odbiór odpadów w terenie

Odpady komunalne odbierane są naprzemiennie (jeden tydzień odpady segregowane, kolejny tydzień odpady zmieszane + bioodpady itd.) z podziałem na rejony, zgodnie z harmonogramem znajdującym się w załącznikach pod artykułem.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - podział na rejony
Rejon Dni zbiórki
Obszar zbiórki
I Poniedziałek Al. Parkowa, Flisacka, Główna, Groń, Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, Park Dolny, Pienińska, Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, Średniak, Widok, Wygon, Zielona, Zyblikiewicza
II Środa Al. 1 Maja, Bereśnik, Jana Wiktora, Języki, Kowalczyk, Os. Połoniny, Os. Dwudziestolecia, Park Górny, Plac Dietla, Połoniny, Szalaya, Św. Krzyża, Zawodzie, Zdrojowa
III Czwartek Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy, Niterbarg, Partyzantów, Samorody, Sopotnicka, Staszowa, Szlachtowska, wszystkie ulice z miejscowości Jaworki i Szlachtowa
IV Środa / piątek Zabudowa wielolokalowa (bloki) z terenu Miasta i Gminy Szczawnica

UWAGA!

Oddawane odpady powinny znajdować się w szczelnie zawiązanych workach lub pojemnikach z domkniętą klapą oraz powinny być wystawione nie później, niż o godzinie 8.00 rano w dniu zbiórki.

Odpady powinny znajdować się w pojemnikach lub workach o pojemności zgodnej z informacją na kodzie kreskowym (60l, 120l - dla worków, 120l, 240l, 360l, 1100l - dla pojemników). Ponadto pojemniki powinny być przystosowane konstrukcyjnie i wytrzymałościowo do odbioru odpadów w terenie przy pomocy samochodów specjalistycznych (na każdym pojemniku spełniającym normę znajduje się numer PN-EN 840-1 lub PN-EN 840-2).

 

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (poniedzialek.pdf)Rejon I- poniedziałek
Pobierz plik (sroda.pdf)Rejon II- środa
Pobierz plik (czwartek.pdf)Rejon III- czwartek
Pobierz plik (wielolokalowe.pdf)Rejon IV- środa / piątek

Informacje o działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w języku migowym

Odbiór odpadów w terenie

 

Odpady komunalne odbierane są naprzemiennie (jeden tydzień odpady segregowane, kolejny tydzień odpady zmieszane + bioodpady itd.) z podziałem na rejony, zgodnie z harmonogramem znajdującym się w załącznikach pod artykułem.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - podział na rejony
Rejon Dni zbiórki
Obszar zbiórki
I Poniedziałek Al. Parkowa, Flisacka, Główna, Groń, Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, Park Dolny, Pienińska, Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, Średniak, Widok, Wygon, Zielona, Zyblikiewicza
II Środa Al. 1 Maja, Bereśnik, Jana Wiktora, Języki, Kowalczyk, Os. Połoniny, Os. Dwudziestolecia, Park Górny, Plac Dietla, Połoniny, Szalaya, Św. Krzyża, Zawodzie, Zdrojowa
III Czwartek Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy, Niterbarg, Partyzantów, Samorody, Sopotnicka, Staszowa, Szlachtowska, wszystkie ulice z miejscowości Jaworki i Szlachtowa
IV Środa, piątek Zabudowa wielolokalowa (bloki) z terenu Miasta i Gminy Szczawnica

 

UWAGA!

Oddawane odpady powinny znajdować się w szczelnie zawiązanych workach lub pojemnikach z domkniętą klapą oraz powinny być wystawione nie później, niż o godzinie 8.00 rano w dniu zbiórki.

Odpady powinny znajdować się w pojemnikach lub workach o pojemności zgodnej z informacją na kodzie kreskowym (60l, 120l - dla worków, 120l, 240l, 360l, 1100l - dla pojemników). Ponadto pojemniki powinny być przystosowane konstrukcyjnie i wytrzymałościowo do odbioru odpadów w terenie przy pomocy samochodów specjalistycznych (na każdym pojemniku spełniającym normę znajduje się numer PN-EN 840-1 lub PN-EN 840-2).

 

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (I_poniedzialek.pdf)Rejon I- poniedziałek
Pobierz plik (II_sroda.pdf)Rejon II- środa
Pobierz plik (III_czwartek.pdf)Rejon III- czwartek
Pobierz plik (IV_wielolokalowe.pdf)Rejon IV- środa, piątek

Podmiot ma możliwość zawarcia indywidualnej umowy z dowolnym przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w sytuacji, kiedy odpady pochodzą z:

  • nieruchomości nieobjętych gminny system gospodarowania odpadami zorganizowanym przez Miasto i Gminę Szczawnica,
  • nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa,
  • nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność (również ta związana z wynajmem i turystyką)
  • z terenów użytku publicznego.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej również świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych w ramach podpisanej umowy. W celu zawarcia umowy z MZGK należy wypełnić i złożyć wniosek (kliknij tutaj, aby pobrać wniosek). Po akceptacji wniosku, na podstawie danych w nim zawartych zostaje utworzona umowa (kliknij tutaj, aby zapoznać się z treścią umowy).

 

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (Wniosek_o_zawarcie_umowy_o_odbior_odpadow.pdf)Wnioseko zawarcie umowy o odbiór odpadów
Pobierz plik (Umowa_o_odbior_odpadow.pdf)Wzór umowyna odbiór odpadów komunalnych