bip   szczawnica

Limity ilości odpadów

Zgodnie Uchwałą nr XXI/132/2020 Rady Miejskiej w Szczawnicy obowiązuje limit ilości odpadów komunalnych, które mogą być oddane z jednej nieruchomości zamieszkałej w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanej do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

 

1. Odpady wielkogabarytowe - łącznie 100 kg/rok
2. Opony (z wyłączeniem opon samochodów ciężarowych i dostawczych) - łącznie 4 sztuki/rok .
3. Odpady budowlane rozbiórkowe i remontowe - 2 m3/rok.

 

 

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.