bip   szczawnica

Deklaracja

 

W załączniku (Deklaracja 2020) znajduje się aktualna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Uchwała nr XVIII/119/2020). Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103.

 

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.